top of page
LOGOSkilt_transparent.png

Hypnose er en tilstand af indadvendt koncentration. En slags trance hvor klienten,
ved hjælp af specielle teknikker, retter sin opmærksomhed indad og dermed kommer
i kontakt med dele af sindet, der normalt er ubevidst.

Sindet kan i den forbindelse sammenlignes med et isbjerg, hvor den største/ubevidste

del er under havoverfladen.
Når klienten er i trance og i kontakt med sin underbevidsthed, kan der opnås forståelse
for hvilke mekanismer, der styrer en bestemt adfærd og arbejdes terapeutisk med det
klienten ønsker at forandre.

Isbjerg.jpg

“Få en bedre livskvalitet”

Hypnose er en seriøs behandlingsform ved fysiske lidelser og psykiske problemstillinger. Hypnose kan bruges ved alle former for ønskede forandringsprocesser som for eksempel kan ses her.

facebook-logo.png
bottom of page